Kennismaking

Bij “ De Avonturiertjes” hechten we veel belang aan de wens van de ouders en de eigenheid van het kindje. Naast het geven van een rondleiding maken wij ruim de tijd om het kindje te leren kennen aan de hand van een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de eigenheid van je kindje zodat we een duidelijk beeld krijgen van het karakter alsook de verzorging eigen aan de thuisomgeving. Als u interesse heeft in onze gezinsopvang vragen wij u dan ook om eerst een afspraak te maken via het contactformulier en ook tijd te maken voor het kennismakingsgesprek en de rondleiding.


Maak een afspraak!

Werking

Onze speelomgeving is opgebouwd uit speelhoeken gebaseerd op leeftijd en ontwikkeling. Ondanks deze speelhoeken is er een vrij open ruimte zodat interactie tussen de verschillende leeftijden mogelijk is. Opvangkindjes vanaf 18 maanden worden meegevraagd in de doe-activiteiten en knutselmomenten. Tijdens het middagdutje en het vrij spel van de oudere opvangkindjes is er tijd en ruimte voorzien om ook de allerkleinste avonturiertjes uit te dagen tot interactie en spel. Zo voorzien we ook babygymnastiek en babymassages.

Lees meer...

Naschoolse opvang

Wij zijn bereid om tijdens de vakanties grote broer of grote zus op te vangen in onze gezinsopvang. Of misschien heeft u geen broer of zus in onze gezinsopvang maar bent u hopeloos en radeloos op zoek naar opvang tijdens de vakantieperiodes? Kindjes tot 4 jaar zijn welkom in onze gezinsopvang. Wees er wel snel bij om je opvangplaatsje te garanderen want volzet is volzet. Aangezien “ De Avonturiertjes” gebonden is aan een erkende dienst moeten wij onze bezetting van 8 kindjes fulltime respecteren tijdens deze vakantieperiodes. Voorlopig is er nog plaats, voor navraag kunt u ons altijd contacteren via onze rubriek “Contact”.

Lees meer...

Openingsuren

De gezinsopvang “ De Avonturiertjes” is geopend van maandag tot en met vrijdag van 5u30 ’s morgens tot 16u45 ’s avonds. Maar misschien bent u als ouder op zoek naar een opvanginitiatief dat uw kindje kan opvangen buiten deze openingsuren. Contacteer ons via onze website en wij kijken mits haalbaarheid en het gevraagde voorstel of wij voor u een uitzondering kunnen maken. Uiteraard maken goede afspraken een goede verstandhouding. Hou rekening dat er voor uw kindje ook een haalbaarheidsfactor meespeelt en dat een vaste structuur nodig is voor een goede ontwikkeling van uw kindje.


Lees meer

De Avonturiertjes

De naam van onze gezinsopvang werd gekozen op basis van de speelse ontwikkeling van een kind. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, voor hen is het leven van bij het begin één grote ontdekkingstocht. Die ontdekkingen doen ze meestal al spelend. Door de ogen van de ouders is zulke ontdekking een kleine stap in de ontwikkeling, maar voor kinderen is het een groot avontuur, elke dag opnieuw. Al die avontuurtjes leiden naar "het grote mensenleven".

Bij de Avonturiertjes staan wij garant voor opvoeding op een speelse maar educatieve manier. Naast het vrij spel, waarbij kinderen zichzelf kunnen zijn en in alle vrijheid al dan niet samen kunnen spelen, zijn er ook door volwassen geleide activiteiten, die weliswaar aansluiten bij de interesses van de leeftijdscategorie.

Voor heel wat Avonturiertjes is onze gezinsopvang de plek waar ze hun eerste stapjes zetten. Ze worden ook voor het eerst geconfronteerd met de verschillen in de samenleving: Verschillen in waarden en normen, fysieke mogelijkheden en beperkingen en in culturen en talen. Enerzijds is het een omgeving waar een kind de nodige prikkels en stimulansen krijgt die zullen helpen om zijn of haar identiteit op te bouwen. Anderzijds biedt de gezinsopvang de mogelijkheid om te experimenteren en dit samen met andere kinderen: contacten leggen met anderen, compromissen sluiten en omgaan met verschillen.

Kortom, onze gezinsopvang biedt jonge kinderen niet alleen verzorging en geborgenheid maar stimuleert kinderen ook in hun fysische en psychische ontwikkeling.

lees meer